Covid-19 Statement

Wemeldinge, 19-02-2020       Laatste update: 15-10-2020

Betreft: statement Corona virus

Resumerend:

  • Door onze eisen aan producenten en leveranciers hebben wij tot op heden geen problemen ondervonden door het Coronavirus.
  • Ter voorkoming van eventuele kwaliteitsproblemen hebben wij onze reeds bestaande testen geïntensiveerd en worden producten voor levering nogmaals getest. Hierdoor kan de levertijd enkele dagen oplopen.

Algemeen
Het Coronavirus zorgt voor specifieke, locatie gebonden problemen en is niet meer beperkt tot enkele gebieden. Groot probleem blijkt een mindere of zelfs ontbreken van kwaliteitscontroles, nu vooral ook in Europa. Mensen werken thuis en kwaliteit lijkt er bij in te schieten. 

Preventie
Wij zijn ons terdege bewust van de ernst van de situatie. Onze medewerkers hebben sinds 01-01-2020 geen reizen naar risico landen ondernomen en geen cruise of groepsreis gemaakt. Vanaf 11-02-2020 wordt tot nader bericht niet meer lijfelijk deelgenomen aan internationale beurzen en bijeenkomsten. Ook worden alle onnodige persoonlijke contacten vermeden en bezoeken van grootschalige evenementen ontraden. Medewerkers waarvan bekend is die in een risicosituatie zijn gekomen, worden zo lang als nodig van werk vrijgesteld.

Bezoeken.
Indien u ons wenst te bezoeken is dat geen probleem. Bij binnenkomst ziet u een station met de nodige producten. Hier is vrij gebruik van te maken. Ook door chauffeurs van bezorgdiensten. Desinfecteer, handgel en mondkapjes. Als wij u bezoeken houden wij ons minimaal aan de door de overheid opgestelde regels. Het staat u vrij aanvullende wensen te uitten en eisen te stellen.

Wij vragen u niet om een handtekening te plaatsen. Het noemen van uw naam en evt refenrentie is voldoende. Wij leveren op de stoep of na de eerste deur. Inhuizen alleen na overleg.

En verder
Sinds de oprichting van REACON in 2003 staat kwaliteit boven kwantiteit en werken wij volgens het economische donut model. Wij verkopen geen producten uit landen en / of van fabrikanten waar arbeidsomstandigheden discutabel zijn, het milieu niet wordt gerespecteerd en mensen een tekort hebben aan noodzakelijke voorzieningen. REACON BV werkt dan ook met een zeer selectief aantal kernfabrikanten en leveranciers.  Daar plukken u en wij nu de vruchtten van.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Jan Tissing (eigenaar Reacon) via  jan@reacon.nl of 0113 626227.